Tuigim

Tá Gaeilge againn

Mallachtaí

Mallacht mo chait ort

An Gaeilge
Mallacht mo chait ort

An Béarla
My cat’s curse upon you

An brí

Whatever your cat’s curse is