Tuigim

Tá Gaeilge againn

Seanfhocail

An rud nach bhfuil leigheas air caithfear cur suas leis

An Gaeilge
An rud nach bhfuil leigheas air caithfear cur suas leis

An Béarla
What can’t be cured must be endured