Tuigim

Tá Gaeilge againn

Seanfhocail

Seanfhocail

Tuigeann Tadhg Taidhgín

An GaeilgeTuigeann Tadhg Taidhgín An Béarla Like understands like An brí That makes two of us

Seanfhocail

Tús maith leath na hoibre

An Gaeilge Tús maith leath na hoibre An Béarla A good start is half the work An brí The difficulty is in making a start, but you’re also not done yet.

Seanfhocail

Tír gan teanga tír gan anam

An Gaeilge Tír gan teanga tír gan anam An Béarla A country without a language is a country without a soul An brí A country without a language is a country without a soul, a quote from Padraig Pearse and used by other language revivalists. It’s still here, so let’s keep it that way.

Seanfhocail

Aithnítear cara i gcruatan

An Gaeilge Aithnítear cara i gcruatan An Béarla It is in hardship that a friend is recognised An brí Tá fhios agat cé a tá d’chairde in ama dheacair You know who your true friends are in times of hardship

Seanfhocail

Ag duine féin is fearr a fhios cá luíonn an bhróg air.

An GaeilgeAg duine féin is fearr a fhios cá luíonn an bhróg air. An Béarla A person best knows where the shoe troubles him. An brí Ní feidir duine éigin an fulaingt a duine eile a thuiscint Nobody can fully understand another person’s hardship or suffering.